Ski Sentrum AS

Ski Sentrum AS er et deleiet datterselskap av Bee AS, Ski Invest 2 AS og Stil Invest AS. Selskapet driver med utvikling og forvaltning av eiendom i Ski sentrum. Selskapet holder til i sine egne lokaler i Kirkeveien 1 i Ski Kommune og gjennomførte i 2013 sitt første boligprosjekt – Skorhaugtoppen.

Ski Sentrum eier, ved siden av «DnB-bygget» i Kirkeveien 1, en rekke ene- og tomannsboliger i Ski som for tiden leies ut.

Selskapet har utviklingsprosjekter i Holtekvartalet, Kirkeveien 1, Kværnerveien 10 og Skolekvartalet – alle i eller ved Ski sentrum. Les mer om prosjektene her: http://bee.no/utviklingsprosjekter.html
Datterselskaper
  • Holtekvartalet AS
  • Sanderveien 18 AS
  • Kirkeveien 1 AS
  • Kværnerveien 10 AS
  • Skorhaugåsen AS