Ski Øst AS

Ski Øst AS er en betydelig grunneier i området langs Kjeppestadveien rett øst for Ski sentrum. Bee AS eier Ski Øst AS sammen med Ski Næringspark AS, Stil Invest AS og Industriveien Eiendom AS.

Om bydel Ski Øst
Regionale prognoser for befolkningsutviklingen i Oslo og Akershus viser at folketallet kan øke med 330 000 personer i løpet av perioden 2012 – 2030. Veksten i antallet arbeidsplasser er forventet å øke med 8000-9000 pr. år. Det er beregnet at Ski by kan få vekstimpulser som tilsvarer mellom 7600 og 14000 nye innbyggere i samme periode. Dette er en betydelig vekst som også henger sammen med utbygging av Follobanen, en dobbeltspor fra Oslo S til Ski som vil redusere reisetiden mellom de to byene til 11 minutter. 

Ski kommune har igangsatt arbeid med en kommunedelplan for bydel Ski Øst. Ski kommuneplan for 2011-2022 beskriver Ski Øst som en stor reserve for bymessig transformasjon med betydelig innslag av boliger med tilhørende funksjoner. For bydel Ski Øst kan den ovennevnte veksten innebære en befolkningsvekst på mellom om lag 3000 og 9500 nye innbyggere og en boligvekst på mellom 1400 og 4300 nye boliger. I planprogrammet for kommunedelplanen forutsettes det også transformasjon av næringsområder med typisk industri og logistikkvirksomhet til en mer sammensatt næringsstruktur.