Nordre Finstad gård – 12 nye boenheter kommer for salg i 2016

Velkommen til Nordre Finstad Gård – en idyllisk og sentralt beliggende gård tett ved i Ski sentrum.

Tunet

Nordre Finstad Gård er en ærverdig gård som tidligere strakte seg langt vestover mot grensen til Ås, men som i dag er nærmest fullstendig nedbygget hovedsakelig med boliger på Finstad. Gårdstunet er et firkanttun bestående av eldre bebyggelse.

Låven

Vest- og deler av sydsiden av gårdstunet er rammet inn av låven og grisehuset. Låvens størrelse på ca 1.000 m2 vitner om at dette en gang har vært stor gård, og skaper med sin skjeve sjarme en landlig følelse midt i byen. Låven har vært vurdert benyttet til mange ulike formål, blant annet restaurant, showroom, kontorer og boliger. Bee planlegger å utvikle låven til boligformål, i 2016 forventer vi salgsstart på 12 spennende nye boenheter.

Nybygget

Gjennom vårt heleide datterselskap Nordre Finstad Gård AS leverte vi høsten 2015 11 topp moderne leiligheter mellom ca. 75 og 151 m2 syd for låven på gården. I tilknytning til bygget er det opparbeidet et romslig uteareal med felles funksjoner og gode møteplasser for beboerne. Samtlige leiligheter har parkeringsplass og sportsbod i kjeller med heis.

Våningshuset

Våningshuset er sannsynligvis oppført i 1883. I 2008 ble huset renovert etter alle kunstens regler, og fremstår nå som en godt bevart del av Skis historie. De senere årene er huset brukt som kontor- og konferanselokaler. Når utviklingen av gårdstunet er ferdig er huset planlagt solgt som en enebolig, vi gratulerer på forhånd den lykkelige kjøper av dette helt spesielle huset.

Utedoen

Utedoen ligger mellom grisehuset og stabburet. I dag stables det ved her, og det lille huset vil sikkert romme mange ulike funksjoner i årene som kommer.

Stabburet

Mellom våningshuset og utedoen ligger et stabbur som fortjener å bli fylt med innhold. Forhåpentligvis vil huset en dag bli bygget om til en liten bolig.

Kårboligen

Med unntak av enkelte, korte leieforhold har kårboligen vært ubebodd i mange år. Særlig utvendig bærer huset preg av dårlig vedlikehold, huset er derfor planlagt totalrehabilitert og ombygget til en 2-mannsbolig.

Hundehuset

Hundehuset står p.t. tomt, men ønsker seg en stillferdig beboer eller to til å vokte tunet.