Våre Referanseprosjekter

Bjerk Husmannsplass

Rundt den gamle husmannsstua på Bjerk Husmannsplass i Eikjolveien i Ski, har Follo Tomter AS oppført 12 nye kjedede og frittliggende eneboliger rundt et romslig tun. I tillegg blir det opprinnelige våningshuset rehabilitert vinteren 2016, slik at det kan huse nye «husmenn». Follo Tomter AS er et deleiet datterselskap av Bee AS og Ski Invest 2 AS.

Ny morgen, Nordre Finstad Gård

På ærverdige Nordre Finstad gård i Vestveien i Ski har Nordre Finstad Gård AS, et heleiet datterselskap av Bee AS oppført et moderne og eksklusivt bygg med 11 leiligheter på ca. 70 til 150 m2. Bygget sto ferdig i oktober 2015 og er bygget av Veidekke Follo/Østfold.

Skorhaugtoppen

I Skorhaugveien i Ski Kommune har Skorhaugåsen AS oppført 2 store “byvillaer” som inneholder store, moderne leiligheter i landlige omgivelser like ved Ski sentrum. Skorhaugåsen AS er et deleiet datterselskap av Bee AS, Ski Invest AS og Stil Invest AS.

 

Tussestien

I Tussestien på Langhus i Ski Kommune har Langhus Eiendom AS oppført 5 byggetrinn med til sammen 81 boenheter, samt ca. 2.400 m2 med handelslokaler.

Trinn 1: Blåveisstien
Leilighetsblokk med 18 leiligheter på 53 – 80 m2 som sto ferdig i 2008. Bygget er oppført av Alliance Bygg AS.

 

Trinn 2: Hvitveisstien
Leilighetsblokk med 24 leiligheter på 61 – 95 m2 som sto ferdig i 2011. Bygget er oppført av Alliance Bygg AS og Skanska Husfabrikken AS.

 

Trinn 3: Solsikten
Leilighetsblokk med 16 leiligheter på 68 – 108 m2 som sto ferdig i 2011. Bygget er oppført av Backe Østfold AS.

 

Trinn 4: Humlerekka
11 rekkehus på 135 m2. Rekkehusene er oppført av Follohus AS

 

Trinn 5: Tussestien 1A
Leilighetsblokk med 12 leiligheter på 54 – 84 m2 som sto ferdig i 2011. Bygget er oppført av Backe Østfold AS.