Prosjekter under utvikling

Kværnerveien 10
Idyllisk beliggende langs «Rullestadjordene» ligger Kværnerveien 10. Eiendommen har vært adresse for Villa Solum, en husmannsplass under Rullestad Gård. Fra tomten kan man gå rett ut i skiløypene på Rullestadjordet, og det er kort vei til både skole, barnehage og Ski sentrum. I 2018 starter vi byggingen av to eksklusive tomannsboliger og to unike eneboliger. Eller kanskje faller du for den sjarmerende husmannstua?
Kirkeveien 1/Parkaksen 4
Kirkeveien 1 har en svært sentral beliggenhet i Ski sentrum, med umiddelbar nærhet tilSki stasjon. Dagens 1. etasje planlegges bygd ut helt frem til Kirkeveien og vil romme et næringslokale på ca. 1 340 m2. 2. etasje i eksisterende bygg vil ha et næringslokale på 450 m2, mens det fra 3. til 5./6. etasje vil bygges ca. 20 leiligheter. Ut mot Kirkeveien vil det bygges leiligheter over næringslokalet fra 2. til 6. etasje.
Skolekvartalet, Ski
Skolekvartalet ligger i selve hjertet av Ski by. Midt mellom rådhusplassen og Ski idrettspark, og med barne- og ungdomsskole samt ungdomsklubb i kvartalet er dette definisjonen på en sentral beliggenhet. I den nylig vedtatt områdeplanen for Ski sentrum er det dessuten regulert en stor park til glede for fremtidige beboere og byens innbyggere for øvrig.
Ski Øst
Regionale prognoser for befolkningsutviklingen i Oslo og Akershus viser at folketallet kan øke med 330 000 personer i løpet av perioden 2012 – 2030. Veksten i antallet arbeidsplasser er forventet å øke med 8000-9000 pr. år. Det er beregnet at Ski by kan få vekstimpulser som tilsvarer mellom 7 600 og 14 000 nye innbyggere i samme periode.Våre verdier er faglig kompetanse, lokalkjennskap og etterrettelighet.