Prosjekter under utvikling

Kirkeveien 1/Parkaksen 4
Kirkeveien 1 har en svært sentral beliggenhet i Ski sentrum, med umiddelbar nærhet tilSki stasjon. Dagens 1. etasje planlegges bygd ut helt frem til Kirkeveien og vil romme et næringslokale på ca. 1 340 m2. 2. etasje i eksisterende bygg vil ha et næringslokale på 450 m2, mens det fra 3. til 5./6. etasje vil bygges ca. 20 leiligheter. Ut mot Kirkeveien vil det bygges leiligheter over næringslokalet fra 2. til 6. etasje.
Skolekvartalet, Ski
Skolekvartalet ligger i selve hjertet av Ski by. Midt mellom rådhusplassen og Ski idrettspark, og med barne- og ungdomsskole samt ungdomsklubb i kvartalet er dette definisjonen på en sentral beliggenhet. I den nylig vedtatt områdeplanen for Ski sentrum er det dessuten regulert en stor park til glede for fremtidige beboere og byens innbyggere for øvrig.
Ski Øst
Regionale prognoser for befolkningsutviklingen i Oslo og Akershus viser at folketallet kan øke med 330 000 personer i løpet av perioden 2012 – 2030. Veksten i antallet arbeidsplasser er forventet å øke med 8000-9000 pr. år. Det er beregnet at Ski by kan få vekstimpulser som tilsvarer mellom 7 600 og 14 000 nye innbyggere i samme periode.Våre verdier er faglig kompetanse, lokalkjennskap og etterrettelighet.