Sparebankgården
Kirkeveien 1 har en svært sentral beliggenhet i Ski sentrum, med umiddelbar nærhet tilSki stasjon. Dagens 1. etasje planlegges bygd ut helt frem til Kirkeveien og vil romme et næringslokale på ca. 1 340 m2. 2. etasje i eksisterende bygg vil ha et næringslokale på 450 m2, mens det fra 3. til 5./6. etasje vil bygges ca. 20 leiligheter. Ut mot Kirkeveien vil det bygges leiligheter over næringslokalet fra 2. til 6. etasje.

Romslige er det også rundt prosjektet med Rullestadjordet i øst og et fredet parkområde med gravhauger fra jernalderen i syd og vest. Nord for prosjektet er skogen avsatt til LNF-formål – Kværnerveien fortjener virkelig navnet landlig oase. Det forventes salgsstart i Kværnerveien 10 i 2017. Avstand til -Barneskole: 650 meter -Ski stasjon: 1,4 km -Friluftsområder 0 meter Prosjektet utvikles i samarbeid med Stil Invest AS og Ski Invest 2 AS. Illustrasjoner Kirkeveien 1, Ski Kirkeveien 1 har en svært sentral beliggenhet i Ski sentrum, med umiddelbar nærhet tilSki stasjon. Dagens 1. etasje planlegges bygd ut helt frem til Kirkeveien og vil romme et næringslokale på ca. 1 340 m2. 2. etasje i eksisterende bygg vil ha et næringslokale på 450 m2, mens det fra 3. til 5./6. etasje vil bygges ca. 20 leiligheter. Ut mot Kirkeveien vil det bygges leiligheter over næringslokalet fra 2. til 6. etasje.

Ski har stort potensial for byutvikling, og er kanskje det stedet i Akershus som kommer til å oppleve de største forandringene de neste 10-20 årene. Ski sentrum står foran store byutviklingsoppgaver med fortetting og fornying av sentrumsbebyggelsen, opprusting av offentlige rom, og avklaring av et system for transport og parkering som er tilpasset den økte urbaniseringen i Ski. Kommuneplanen har følgende mål for overordnet byutvikling:

Ski skal være en attraktiv og levende by i et vakkert kulturlandskap.

Avstand til
- Barneskole: 550 meter (Ski barne- og ungdomsskole)
- Ski stasjon: 170 meter
- Friluftsområder 550 meter (Rullestadjordet)

Type boliger
Leiligheter

Antall boliger
40

Næring
2.000 m2
handel/kontor

Prosjektfase
Regulering

Antatt salgsstart
2018

Partnere
Ski Invest 2 AS
Stil Invest AS

Prosjektet utvikles i samarbeid med Stil Invest AS og Ski Invest 2 AS.

Våre verdier er faglig kompetanse, lokalkjennskap og etterrettelighet.