Kværnerveien 10
Idyllisk beliggende langs «Rullestadjordene» ligger Kværnerveien 10. Eiendommen har vært adresse for Villa Solum, en husmannsplass under Rullestad Gård. Fra tomten kan man gå rett ut i skiløypene på Rullestadjordet, og det er kort vei til både skole, barnehage og Ski sentrum.

Området har potensiale for en utvikling som supplerer det eksisterende kulturmiljøet. I dag ligger det en enebolig på stedet, og det er under planlegging et lite småhusprosjekt med eneboliger og tomannsboliger på romslige tomter med nærhet til naturen.

Romslige er det også rundt prosjektet med Rullestadjordet i øst og et fredet parkområde med gravhauger fra jernalderen i syd og vest. Nord for prosjektet er skogen avsatt til LNF-formål – Kværnerveien fortjener virkelig navnet landlig oase.

Det forventes salgsstart i Kværnerveien 10 i 2017.

Avstand til
- Barneskole: 650 meter
- Ski stasjon: 1,4 km
- Friluftsområder 0 meter

Type boliger
Eneboliger, tomannsboliger

Antall boliger
7

Næring
-

Prosjektfase
Regulering

Antatt salgsstart
2018

Partnere
Ski Invest 2 AS, Stil Invest AS

Prosjektet utvikles i samarbeid med Stil Invest AS og Ski Invest 2 AS.

Våre verdier er faglig kompetanse, lokalkjennskap og etterrettelighet.