Skolekvartalet
Skolekvartalet ligger i selve hjertet av Ski by. Midt mellom rådhusplassen og Ski idrettspark, og med barne- og ungdomsskole samt ungdomsklubb i kvartalet er dette definisjonen på en sentral beliggenhet. I den nylig vedtatt områdeplanen for Ski sentrum er det dessuten regulert en stor park til glede for fremtidige beboere og byens innbyggere for øvrig.

Det planlegges for leilighetsbebyggelse i varierte høyder langs hele Sanderveien mellom Kirkeveien i nord og Idrettsveien i syd. Det planlegges bygget ca. 250 leiligheter i alle størrelser og fasonger i kvartalet, på en eiendom som med sin helning mot sydvest vil gi fantastiske solforhold.

Avstand til
- Barneskole: 0 meter (Ski barne- og ungdomsskole)
- Ski stasjon: 500 meter
- Friluftsområder 100 meter (Rullestadjordet)


Type boliger
Leiligheter, rekkehus

Antall boliger
220

Næring
200 m2 servering

Prosjektfase
Regulering

Antatt salgsstart
2019

Partnere
Ski Invest 2 AS
Stil Invest AS
Ferd Eiendom AS


Prosjektet utvikles i samarbeid med Ferd Eiendom AS, Stil Invest AS og Ski Invest 2 AS.
Reguleringsarbeid er igangsatt og eiendommen forventes ferdig regulert i løpet av andre halvår 2017/første halvår 2018.

Våre verdier er faglig kompetanse, lokalkjennskap og etterrettelighet.