Nordre Finstad gård, Ski
Nordre Finstad gård har eksistert i Ski siden 1823, da Finstad gård ble delt i Søndre og Nordre Finstad. Gården har alltid vært sentral i Ski og lenge gikk veien mellom Ski og Ås rett over tunet. I dag bor er det over 1 000 boliger på gårdsnummeret til Nordre Finstad gård og med utviklingen av tunet får også de ærverdige gårdsbygningene nytt liv.

Trinn 1:
Ny Morgen Syd for låven på Nordre Finstad gård i Vestveien i Ski har Nordre Finstad Gård AS, et heleiet datterselskap av Bee AS oppført et moderne og eksklusivt bygg med 11 leiligheter på ca. 70 til 150 m2.

Antall boliger
11

Arkitekt
Halvorsen & Reine

Entreprenør
Veidekke

Byggår
2015

Bygget sto ferdig i oktober 2015 og er bygget av Veidekke Entreprenør – Follo/Østfold.

Våre verdier er faglig kompetanse, lokalkjennskap og etterrettelighet.