Kirkeveien 1
Kirkeveien 1 AS er et kontorbygg på ca. 2.400 m2 beliggende i Kirkeveien 1 i Ski sentrum. Bygget ligger i umiddelbar nærhet til ”nye Ski stasjon” med godkommunikasjon til og fra Oslo. Lokalene leies i dag ut til hhv. Bee AS, DNB Bank ASA og Kredittpartner AS. Det er planlagt oppgradering av næringsarealene samt en utvikling på eiendommen. I den anledning vil eiendommens næringsareal økes. For mer info, klikk her.

Areal
2.350 m2

Beliggenhet
Ski

Leietaker
Bee
Kredittpartner
DNB

Kirkeveien 1 AS eies av Ski Sentrum AS, et deleiet selskap av Bee AS, Ski Invest 2 AS og Stil Invest AS.


Våre verdier er faglig kompetanse, lokalkjennskap og etterrettelighet.