Bjerk Husmannsplass, Ski
Snaut to kilometer fra Ski stasjon ligger Eikjolveien og idylliske Bjerk Husmannsplass. Plassen har tidligere huset klokkeren i Ski Middelalderkirke, men det er funnet spor etter folk helt fra helt tilbake til Jernalderen. Bjerk tar dermed sin naturlige plass på raet som går gjennom Ski.

Rundt den gamle husmannsstua, har Follo Tomter AS oppført 13 nye kjedede og frittliggende eneboliger rundt et romslig tun. Prosjektet stod ferdig i slutten av 2015 og i tillegg ble det opprinnelige våningshuset rehabilitert vinteren 2016, slik at det kan huse nye «husmenn». Eneboligene er bygget av Follohus AS mens Backe Østfold AS stod for rehabiliteringen av våningshuset.

Antall boliger
13

Arkitekt
RAK Arkitektur

Entreprenør
Follohus

Arkitekt
RAK Arkitektur

Byggår
2015

Follo Tomter AS er et deleiet datterselskap av Bee AS og Ski Invest 2 AS.

Våre verdier er faglig kompetanse, lokalkjennskap og etterrettelighet.