Lokal tilknytning

BEE skal ha Ski som kjerneområde for eiendomsutvikling og utleie av næringseiendom, mens sekundærområdet skal være resten av Follo.

Vi kjenner lokalmiljøet godt, og har et utstrakt samarbeid med lokale aktører både i det offentlige og private.