Om BEE AS

Bee AS er en betydelig aktør innenfor eiendomsutvikling og – forvaltning i Ski og Follo. Alene og gjennom samarbeidsselskaper er vi aktive i alle deler av verdikjeden, fra kommuneplannivå via utvikling og utbygging til salg/utleie.

Våre verdier er faglig kompetanse, lokalkjennskap og etterrettelighet. Ved å etterleve disse verdiene, samt ved å fremstå som en ansvarlig, langsiktig, miljøbevisst og samfunnsengasjert aktør, bygger vi videre på vårt positive omdømme.