Om Bee

Bee AS er en betydelig aktør innenfor eiendomsutvikling og – forvaltning i Ski og Follo. Alene og gjennom samarbeidsselskaper er vi aktive i alle deler av verdikjeden, fra kommuneplannivå via utvikling og utbygging til salg/utleie. 

Våre verdier er faglig kompetanse, lokalkjennskap og etterrettelighet. Ved å etterleve disse verdiene, samt ved å fremstå som en ansvarlig, langsiktig, miljøbevisst og samfunnsengasjert aktør, bygger vi videre på vårt positive omdømme.

Lokal tilknytning

BEE har Ski som kjerneområde for eiendomsutvikling og utleie av næringseiendom, mens sekundærområdet skal være resten av Follo.  Vi kjenner lokalmiljøet godt, og har et utstrakt samarbeid med lokale aktører både i det offentlige og private.
Vi ER lokale, opptatt av lokalmiljøet, oppdrar barna våre her, bor, jobber og lever her.

Forretningsområder

BEE arbeider innen følgende segmenter
   Utvikling og bygging. salg og utleie av
  • Bolig
  • Kontor
  • Handel
  • Industri/logistikk

Visjon

BEE AS skal være den ledende eiendomsutvikleren i Ski og en betydelig aktør innen utleie av næringseiendom i Ski.

Misjon

BEE AS er et selskap som driver med eiendomsutvikling og – forvaltning. Med lang erfaring og god kunnskap om eiendom og lokalmiljø skal vi utvikle boliger og næringslokaler tilpasset våre målgrupper og nærmiljøet.
BEE AS skal gjennom sine prosjekter fremstå som en ansvarlig, langsiktig, miljøbevisst og samfunnsengasjert aktør.


Våre verdier er faglig kompetanse, lokalkjennskap og etterrettelighet.